13. červen 2017

Projekt "O islámu do knihoven"


Ženský spolek Éra žen, z.s. si dovoluje oznámit, že vyhlásil veřejnou sbírku, jejímž účelem je vybrat finanční prostředky na nákup literatury zabývající se tématem islámu, případně migrace a života v muslimských zemích, a tuto zakoupenou literaturu následně nabídnout veřejným městským a obecním knihovnám, které si z předkládaného seznamu této literatury (jak beletristického, tak odborného charakteru) budou moci samy vybrat, o které z těchto publikací by měly zájem.

Cílem této sbírky tedy je doplnit knižní fond knihoven, zejména na venkově a v malých městech, o vybrané knihy s islámskou tematikou a přispět tak ke zvýšení povědomí o věcech, které s islámem souvisejí, případně iniciovat širokou celospolečenskou diskusi na tato témata. Éra žen, z.s. totiž vnímá, že veřejnost není informována o problematice a nebezpečí islámu, o jeho vlivu na společnost a zejména na život žen. Oficiální média cenzurují informace o negativním vlivu islámu na společnost a prakticky tak znemožňují široké veřejnosti účastnit se debaty na dané téma. Aby bylo možné tuto situaci změnit a prolomit mediální blokádu, rozhodla se Éra žen, z.s. využít potenciálu, který nabízí síť veřejných knihoven v ČR, a zejména v malých obcích tyto obtížně dostupné informace poskytnout čtenářům a návštěvníkům těchto zařízení.

Zaujala Vás naše sbírka, rádi byste ji podpořili, ale nechcete tak učinit veřejně? Rozumíme Vám! Můžete nás kontaktovat na e-mailu erazen@erazen.cz. Uzavřeme s vámi darovací smlouvu a vystavíme potvrzení pro daňové účely. Vámi darovaná částka bude označena pouze variabilním symbolem, odpovídajícím symbolu na vaší smlouvě.

Více na informací se dozvíte na webových stránkách spolku Éra žen.

Také naše knihovna by chtěla využít nabídky spolku obohatit a rozšířit náš  knihovní fond na danou tématiku. Při zájmu veřejnosti bude domluven termín uspořádání Besedy s Klárou Samkovou.