CENÍK

 Městské knihovny v Hranicích

 

Registrace:

 

děti do 15 let                 15,-

studenti, důchodci                  25,-

dospělí                          50,-

důchodci nad 70 let       zdarma

 

 

Poplatek z prodlení:

 

1. upomínka                    15,-

2. upomínka                  30,-

3. upomínka                    45,-

doporučený dopis         100,-

 

 

Ztráta knihy:                                  Poškození knihy:

 

cena dokumentu + 100,-                            10 - 60% z ceny knihy dle poškození

 

         Poškození obalu knihy          20,-

         Poškození čárového kódu     20,-

         Ztráta čtenářského průkazu 20,-

 

 

Poplatek za rezervaci dokumentu  10,-

 

Meziknihovní výpůjční služba:  poštovní náklady

 

Reprografické služby:

 

kopírování a tisk - A4/1         2,-

                            A4/2  3,-

                            A3/1  5,-

                            A3/2  7,-