Historie knihovny

O založení hranické knihovny se bohužel nedochovaly žádné dokumenty. Z výpovědí hranických pamětníků vyplývá, že v 50. letech minulého století v Hranicích působila Osvětová knihovna.Ta sídlila v kuturním domě Beseda v prostorách, kde později vznikl malý sál pro loutkové divadlo. Lidé nezapomněli jména svých tehdejších knihovníků, např. pan Rybička nebo pan Matejovič. Mimoto měly tehdy místní podniky své knihovny pro zaměstnance, např. Ohara, Sklárna.

První zápis do přírůstkových seznamů, které v současnosti knihovna vede, byl proveden 8.11.1960. Předpokládá se tedy, že v tomto roce byla založena Městská lidová knihovna. Byla vedena dobrovolným knihovníkem bez nároku na mzdu.

Profesionalizace knihovny proběhla až v roce 1969 a první knihovnice zde pracovala na půl úvazku. Tato knihovna působila v prostorách původní knihovny, na jejíž činnost navazovala. Bylo to v budově bývalé základní školky, nyní se zde nachází restaurace Sport. Hranická knihovna se od té doby několikrát stěhovala, poslední stěhování z nevyhovujících tmavých prostor proběhlo v roce 1991.

V současné době sídlí Městská knihovna v samostatné budově areálu MŠ ve středu města. Knihovna má dvě oddělení - pro dospělé a pro děti, část dětského oddělení je věnována naučné literatuře.

Pro veřejnost jsou zde k dispozici počítače s připojením na internet, tato služba je zdarma. Ve vstupní místnosti se střídají výstavy místních malířů s pracemi žáků ZŠ a dětí z Výtvarné dílny. V knihovně jsou pořádány besedy a soutěže pro malé čtenáře (většinou ve spolupráci se školou).