Služby

  • Výpůjčky knih - čtenáři si mohou vybrat knihy z vlastního knihovního fondu
  • Meziknihovní výpůjční služba - knihovnice může obstarat z jiné knihovny v České republice i v zahraničí studijní literaturu, která není ve fondu knihovny.
  • Informační služba - knihovnice pomůže uživatelům s vyhledávání potřebných informací jak z pramenů uložených v knihovně, tak i prostřednictvím internetu.
  • Exkurze dětí z mateřské a základní školy
  • Internet

Ceník knihovny

Knihovní řád

Historie