Kontaktní údaje

Kontaktní údaje - KNIHOVNA
Název: Městská knihovna Hranice
Ulice Soukenná 917
PSČ a Město 351 24, Hranice u Aše
Telefon: +420 354 599 910
Email: knihovna@mestohranice.cz

Kontaktní údaje - ZŘIZOVATEL KNIHOVNY
 
Název: Město Hranice
Ulice U Pošty 182
PSČ a Město 351 24, Hranice u Aše
Telefon: +420 354 599 951
Email: info@mestohranice.cz
IČ: 00253961
Id. dat. schr.: 66ibd2p